Reklamace a vrácení zboží

Vrácení zboží

Právo odstoupit od smlouvy  

Pokud jste si nákup rozmysleli a chcete zboží vrátit, máte ze zákona právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti JAH s.r.o., se sídlem Sadová 1550, 769 01 Holešov, e-mail: info@e-proutenezbozi.cz, telefon: 776 264 681. Odstoupení od smlouvy můžete zaslat dopisem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty. Pro usnadnění můžete rovněž využít přiložený Formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali včetně nákladů na dodání, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vráceného zboží nebo prokázání, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve. To neplatí u dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání. Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud nebude výslovně určeno jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese:

Tomáš Hradil, Martinice 241, 769 01 Martinice u Holešova

 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Při zaslání zboží zpět nesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

V případě zasílaného zboží odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

 

Reklamace zboží

Pokud je Vaše zásilka poškozená, přišlo Vám jiné zboží, nebo v jiném počtu, neváhejte nás kontaktovat na email info@e-proutenezbozi.cz

 

Práva z vadného plnění

Máte právo vytknout vadu, která se vyskytne u proutěného zboží, a to v zákonné lhůtě 2 let.

 

Právo z vadného plnění se nevztahuje na škody vzniklé:

Při neodborném zacházení zákazníka se zbožím

Při nevhodném uskladnění - uložení proutěného zboží

V důsledku živelné katastrofy

V důsledku násilného poškození

V důsledku povětrnostních vlivů

Při provozu za neobvyklých podmínek

 

Průběh reklamace

Pokud je Vaše zásilka poškozená, přišlo Vám jiné zboží, nebo v jiném počtu, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: info@e-proutenezbozi.cz

Reklamaci vyřídím k Vaší spokojenosti v co nejkratším možném termínu.

Na e-mail info@e-proutenezbozi.cz zašlete kompletní informace k poškozené zásilce (jméno, příjmení, adresu, tel., email, č. objednávky, název reklamovaného zboží, důvod reklamace, preferovaný způsob vyřízení reklamace (dodání nové věci/ oprava), popřípadě fotografie

Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.  

Doba vyřízení reklamace záleží na druhu zboží a druhu reklamované vady.

 

Při uplatnění reklamace Vám vydáme písemné potvrzení emailem, ve kterém bude uvedeno datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje. 

 

Pokud je Vaše objednávka poškozena přepravou, při přebírání zásilky do protokolu kurýra vždy uveďte „přebírám s výhradou pro možnou reklamaci“. Jinak se může stát, že zboží nebude (i přes zdánlivě nepoškozenou krabici) v pořádku a doručovací společnost pak reklamaci neuzná.

 

Pokud nebude Vaše reklamace vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

 

Pokud  bude Vaše reklamace zamítnuta, dostanete písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.